Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych


Ogłoszenie numer: 7918941, z dnia 2023-02-21

 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 

Opis stanowiska

 • Kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań (jako przewodniczący komisji lub/i sekretarz komisji) o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby PCM zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami,

 • Przygotowywanie projektów umów,

 • Prowadzenie rejestrów oraz przygotowywanie sprawozdań rocznych,

 • Publikowanie ogłoszeń i informacji związanych z udzielaniem zamówienia,

 • Pomoc formalno-prawna przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagania

 • Minimum 3 letniego doświadczenia pracy w Zamówieniach Publicznych (u zamawiającego),
 • wykształcenie wyższe –(studium podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem);
 • Znajomości przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Finansach Publicznych, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, Dyrektywy klasycznej, ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
 • Zaangażowania, systematyczności,
 • Sprawnej organizacji pracy własnej,
 • Zdolności szybkiego podejmowania decyzji,
 • Zdolności do efektywnej pracy pod presją czasu,
 • biegła obsługa komputera (w tym w szczególności pakiet biurowy MS Word /Excel, internet – umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji, etc.),
 • umiejętności obsługi e-zamówień, baza konkurencyjności,
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi bazy wiedzy Lex,
 • umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, komunikatywność, odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność oraz dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na postawie umowy o pracę na pełny etat, praca stacjonarna w siedzibie Szpitala (warunek konieczny),
 • Pracę w zespole profesjonalistów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Karty sportowe z dofinansowaniem,
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia grupowego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ