Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DOPI/178/22

Stanowisko pracy ds. oceny ekonomicznej

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • wykonywanie oceny ekonomicznej w ramach weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy,
 • współpraca z pracownikami koordynującymi oraz wykonującymi poszczególne części oceny technicznej i kosztorysowej wniosków,
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
 • opiniowanie zmian procedur, instrukcji i wzorów dokumentów dotyczących oceny wniosków o przyznanie pomocy,
 • sporządzanie i prowadzenie określonej procedurami korespondencji z wnioskodawcami oraz innymi komórkami organizacyjnymi ARiMR,
 • przygotowywanie opinii w sprawie wniosków o zmianę umowy i przygotowywanie aneksów do umów,
 • archiwizowanie prowadzonej dokumentacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach dla działań wdrażanych w komórce organizacyjnej i przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do departamentu realizującego zadania w zakresie zarządzania rejestrem nieprawidłowości, a w razie potrzeby przygotowywanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania,
 • zapewnienie terminowości rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy w przypadku pełnienia roli pracownika weryfikującego,
 • wykonywanie innych czynności oraz zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe, preferowane studia ekonomiczne;
 • udokumentowany co najmniej roczny staż pracy;
 • znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
 • znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z późn. zm.)
Wymagania pożądane:
 • sprawna organizacja czasu pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność
APLIKUJ TERAZ