Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Specjalistka kontrolingu finansowego (budownictwo)


Grupa ERBUD istnieje od ponad 30 LAT. Jesteśmy CZWARTĄ NAJWIĘKSZĄ grupą budowlaną w Polsce*. Jesteśmy notowani na GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i wchodzimy w skład indeksu WIG Budownictwo.
Specjalizujemy się w budownictwie KUBATUROWYM, INŻYNIERYJNYM, DROGOWYM, OZE oraz SERWISIE dla przemysłu i energetyki. Realizujemy ok. 100 PROJEKTÓW rocznie.
W skład naszej grupy wchodzi 8 SPÓŁEK. Projekty realizujemy na rynku POLSKIM, NIEMIECKIM oraz w BELGII, Francji, Austrii i Norwegii.
W ramach Grupy ERBUD zatrudniamy ok. 2500 OSÓB. Bezpieczeństwo pracy to nasz najwyższy priorytet, dlatego jesteśmy sygnatariuszem PBB (Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie).
* Raport Deloitte „Polskie Spółki Budowlane 2020”

Specjalista / Specjalistka kontrolingu finansowego (budownictwo)
Miejsce pracy: Toruń
Twój zakres obowiązków
 • przygotowywanie analiz i raportów finansowych dot. wyników poszczególnych kontraktów budowlanych;
 • analiza dokumentacji kontraktów budowlanych od strony finansowej oraz kontrola rozliczeń;
 • monitorowanie wykonania budżetu (w tym monitorowanie głównych wskaźników finansowych na realizowanych projektach: marża, przerób, koszty, podwykonawcy/dostawcy);
 • kontrola rozliczeń bieżących i końcowych budów;
 • weryfikacja poprawności raportowanych przez Kierowników Projektów danych finansowych związanych z realizowanymi projektami;
 • udział w ewidencji dokumentów dotyczących realizowanych kontraktów;
 • monitorowanie procesu płatności;
 • opracowywanie pozostałych analiz, dokumentów, sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne Oddziału Spółki;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Oddziału w celu usprawnienia obiegu informacji i jakości raportowania.
Nasze wymagania
 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne);
 • wiedza z zakresu analizy danych finansowych;
 • duża sprawność w zakresie pracy w środowisku i systemach cyfrowych oraz obsługi pakietu MS Office (w szczególności MS Excel);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację;
 • umiejętność szybkiej analizy danych i wyciągania wniosków;
 • wysokie zaangażowanie w podejmowane działania;
 • samodzielność, rzetelność oraz inicjatywa;
 • znajomość branży budowlanej – mile widziana.
Benefity
 • Dofinansowanie karty sportowej / leasingu roweru
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie uprawnień, studiów, zajęć językowych
 • Ubezpieczenie na życie
 • Wewnętrzne szkolenia i programy rozwojowe
 • Okolicznościowe spotkania firmowe
 • Konkursy wewnątrzfirmowe
 • Posiłki dla pracowników budów
Prosimy o dołączanie do aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych widocznej po kliknięciu przycisku APLIKUJ.
APLIKUJ TERAZ