Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Specjalistka w obszarze nadzoru w mTFI


Oferujemy:
 • dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • bonusy finansowe
 • szkolenia produktowe
 • przejrzysty system wynagradzania
 • umowę o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Specjalista(-ka) w obszarze nadzoru w mTFI

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: ASZ/012/0123

W tej roli będziesz odpowiadać za:

 • ujawnianie i zapobieganie naruszaniu przez mTFI S.A. i zarządzane przez nie fundusze obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących ich działalność
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur i regulaminów wewnętrznych
 • przeprowadzanie kontroli działalności mTFI S.A. i osób w niej zatrudnionych oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji pokontrolnej
 • nadzór nad przepływem informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową
 • monitorowanie dokonanych przez fundusze zarządzane przez mTFI S.A. przekroczeń i dostosowań ograniczeń inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa lub statutu funduszu
 • kontrolę prawidłowości dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad postępowania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • nadzór nad załatwianiem reklamacji uczestników funduszy i klientów oraz prowadzenie rejestru reklamacji
 • raportowanie w systemie ESPI

Aplikuj, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe, preferowany kierunek prawo lub kierunki ekonomiczne
 • posiadasz doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku w obszarze rynku kapitałowego
 • bardzo dobrze znasz przepisy prawa, które mają wpływ na funkcjonowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • cechuje Cię samodzielność, sumienność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • jesteś nastawiony(-a) na współpracę

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • dołączenie do zespołu Departamentu Nadzoru w mTFI , bycie częścią nowoutworzonego towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • możliwość wpływu na kształtowanie i rozwój roli – to Ty wyznaczysz standardy, sposób działania oraz współpracy
 • samodzielność roli
 • pracę w modelu hybrydowym
 • bogaty pakiet socjalny (w tym opiekę medyczną w LuxMed, kartę sportową, dofinansowanie do wypoczynku, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie)
 • możliwość udziału w programach rozwojowych
 • możliwość udziału w konsultacjach rozwojowych i rekrutacyjnych w ramach wewnętrznego rynku pracy w ramach Grupy mBanku
 • wsparcie w opracowaniu indywidualnych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
 • bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej
Oferujemy:
 • dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • bonusy finansowe
 • szkolenia produktowe
 • przejrzysty system wynagradzania
 • umowę o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
APLIKUJ TERAZ