Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Starszy specjalista ds. projektów


Ogłoszenie numer: 5593569, z dnia 2021-10-05

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
zatrudni na stanowisko:

Specjalista / Starszy specjalista ds. projektów

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa - ul. Krucza 5/11D

Nr Ref.: DO.1110.27-EE.2021

 

Opis stanowiska

 • koordynacja projektów (dotacji) od strony administracyjno – finansowej, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej;
 • przygotowanie wniosków o płatność i zestawień poniesionych wydatków w ramach projektów;
 • prowadzenie i rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami rozliczania projektów, w tym przygotowywanie sprawozdań oraz monitoring postępu rzeczowo-finansowego projektów.
 • monitoring postępu finansowego projektów;
 • weryfikacja i opisywanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w tym kwalifikowalności wydatków oraz dostępności środków w budżetach projektów;
 • współpraca z innymi jednostkami Instytutu w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentów projektowych;
 • sporządzanie analiz, zestawień oraz raportów w obszarze realizowanych projektów;
 • reagowanie w razie potrzeby ewentualnych zmian w projektach i współpraca z liderami projektów przy dokonywaniu zmian, w szczególności w zakresie budżetów;
 • współpraca z instytucjami pośredniczącymi, partnerami i kierownikami projektów;
 • bieżące monitorowanie wytycznych odnoszących się do realizowanych projektów oraz przekazywanie istotnych informacji na ten temat pracownikom odpowiedzialnym za ich wdrażanie
 • bieżąca obsługa administracyjna projektów w zakresie przepływu dokumentów;
 • przygotowywanie analiz księgowo-finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w obszarze rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i funduszy europejskich);
 • doświadczenie w przygotowaniu i monitorowaniu wykonania: kalkulacji, budżetów projektów, harmonogramów rzeczowo – finansowych;
 • praktyczna znajomość przepisów, dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z budżetu państwa, UE zasad i wytycznych programów POIiŚ, Horyzont2020, Gospostrateg, programów NFOSiGW;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office w szczególności programu EXCEL;
 • sumienność, samodzielność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy;
 • wysokie umiejętności analityczne;
 • znajomość programu Xpertis i EZD (mile widziana).

Oczekujemy:

 • wysokich standardów pracy;
 • zaangażowania w wykonywanie obowiązków;
 • umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • elastyczny czas pracy;
 • możliwość rozwoju osobistego;
 • kartę sportową i program opieki medycznej;
 • kurs języka angielskiego dofinansowany przez pracodawcę;
 • różnego rodzaju dofinansowania z funduszu socjalnego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ