Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Biurze Rachunkowości i Finansów w Wydziale Księgowości


Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Biurze Rachunkowości i Finansów w Wydziale Księgowości
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 23/2022

Podstawowe obowiązki:

 • Weryfikacja zamówień pod względem finansowym w procesie realizacji zamówień w CUPT.
 • Zabezpieczanie środków w planie finansowym w zakresie weryfikowanych zamówień.
 • Weryfikacja wysokości zaangażowania środków w planie finansowym.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy:
  - minimum 2 lata na stanowisko Specjalista, Starszy specjalista,
  - minimum 3 lata na stanowisko Główny specjalista.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe. Preferowane ekonomiczne.
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość zagadnień ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość zasad kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

APLIKUJ TERAZ