Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Starszy specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Projektów Multibranżowych w Wydziale Projektów Intermodalnych


Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko

Specjalista / Starszy specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Projektów Multibranżowych w Wydziale Projektów Intermodalnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 39/2022
Podstawowe obowiązki:
 • Koordynacja zadań związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem projektów intermodalnych
 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji projektów
 • Ocena i weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektów
 • Weryfikacja i rozliczanie raportów, informacji kwartalnych oraz wniosków o płatność
 • Współpraca z beneficjentami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie projektów intermodalnych

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy: - minimum 2 lata na stanowisko Specjalista, Starszy specjalista, - minimum 3 lata na stanowisko Główny specjalista.
Wymagania dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie. Preferowane: ekonomiczne, prawnicze, techniczne.
 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów współfinansowanych z udziałem funduszy UE.
 • Znajomość zagadnień związanych z transportem intermodalnym.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa budowlanego.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną
dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

APLIKUJ TERAZ