Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii


Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych i metodycznych dot. projektowanych badań ewaluacyjnych (udział w opracowaniu projektu badania, udział w tworzeniu narzędzi badawczych, itp.) oraz nadzór nad procesem ewaluacyjnym, obsługiwanym przez wykonawcę zewnętrznego.
 • przygotowywanie materiałów analitycznych i opracowań na podstawie danych źródłowych (np. wyników różnego typu badań);
 • opiniowanie opracowań przygotowanych przez instytucje zewnętrzne;
 • obsługa administracyjna dokumentów, w szczególności  dotyczących zadań ewaluacyjnych i analityczno-badawczych departamentu.

Nasze oczekiwania:


Konieczne:

 • wykształcenie wyższe, minimum licencjackie na kierunku zgodnym z dziedziną nauk społecznych (np. nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości itp.)
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w:
  - opracowywaniu metodologii badań społeczno-gospodarczych i/lub ewaluacji,
  - opracowywaniu syntetycznych informacji, opracowań merytorycznych lub innych opracowań o charakterze analitycznym.
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom co najmniej B1)
 • znajomość pakietu MS Office (przede wszystkim Word, Excel, PowerPoint)

Atutem będzie:

 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego:
  - w koordynacji procesu realizacji badań społeczno-gospodarczych;
  - w analizie danych ilościowych (np. analizie statystycznej wyników badań sondażowych, innej analizie agregującej dane jednostkowe np. osób, organizacji);
  - w udziale w procesie zamówień publicznych (np. podczas pracy w sektorze publicznym / po stronie zamawiającego, lub jako wykonawca na rzecz sektora publicznego).
 • ogólna znajomość problematyki dot. uwarunkowań rozwoju gospodarczego/przedsiębiorczości/innowacyjności
 • znajomość alternatywnego narzędzia do analizy danych (innego niż Excel lub równoważne
 • odbyte szkolenia i/lub studia podyplomowe (np. w zakresie analizy danych, ewaluacji, zamówień publicznych, itp.).

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej,
 • Regulaminową premię kwartalną,
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej,
 • Możliwość skorzystania z karty multisport,
 • Dostęp do szkoleń specjalistycznych,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • Pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta,
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ