Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Postępowań Egzekucyjnych i Zwrotów​)


PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Postępowań Egzekucyjnych i Zwrotów​)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/SS/SPEIZ/DFK/05/24
Główne zadania:
 • Pozyskiwanie danych do wystawienia tytułów wykonawczych oraz ich wystawianie wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie przekazanych ostatecznych decyzji administracyjnych
 • Prowadzenie korespondencji z organami egzekucyjnymi oraz z zobowiązanymi w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego
 • Wystawianie postanowień w sprawie zgłaszanych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
 • Wystawianie elektronicznych zawiadomień wierzyciela
 • Rachunkowe rozliczanie zwrotów i wpłat dokonanych przez beneficjentów/ zobowiązanych/ dłużników/ organy egzekucyjne/ inne
 • Udostępnianie informacji o rozliczonych zwrotach na dedykowanym dysku
 • Obsługa zajęć wierzytelności.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 2 lata ( Specjalista) lub minmum 3 lata (Starszy specjalista) doświadczenia zawodowego w zakresie zbieżnym z zakresem obowiązków przewidzianym na wskazanym stanowisku
 • Doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość KPA oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w systemach informatycznych
 • Umiejętność szybkiego uczenia się
 • Rzetelność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa, finansów, rachunkowości, ekonomii
 • Znajomość zasad funkcjonowania funduszy unijnych
 • Doświadczenie zawodowe w agencji wykonawczej.
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • premię regulaminową
 • prywatną opiekę medyczną
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • szkolenia
 • atrakcyjną lokalizację
 • wydarzenia integracyjne
 • programy socjalne
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
APLIKUJ TERAZ