Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów


Ogłoszenie numer: 7225419, z dnia 2022-07-15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: S/SS/DKW_POWER/06/22

 

Opis stanowiska

 • wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej dla projektów pozakonkursowych PARP realizowanych w ramach PO WER:
  • ocena merytoryczna I stopnia oraz prowadzenie procesu przyjmowania do dofinansowania projektów pozakonkursowych oraz analiza, weryfikacja i akceptacja zmian w obszarze realizacji ww. projektów (w tym w zakresie przygotowywania/aktualizacji decyzji o dofinansowaniu ww. projektów);
  • weryfikacja wniosków o płatność beneficjentów pozakonkursowych, w tym postępu finansowo-rzeczowego z realizacji projektów pozakonkursowych;
 • monitorowanie realizacji programu PO WER w zakresie finansowym i rzeczowym, w tym harmonogramu wdrażania i rezultatów działań;
 • raportowanie działań z zakresu realizacji programu PO WER;
 • przygotowanie oraz opiniowanie dokumentacji programowej i procedur dot. procesów realizowanych przez Departament w ramach PO WER oraz udział w opracowywaniu systemów wdrażania, systemów monitorowania, dokumentów programowych;
 • bieżący monitoring zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych leżący w zakresie kompetencji Departamentu - analiza otrzymywanych zaleceń pokontrolnych z instytucji zewnętrznych i sygnalizowanie o konieczności wprowadzenia ew. zmian do procedur.

Wymagania

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • ukończonych studiów wyższych;
 • co najmniej dwuletniego (dla Specjalisty) / co najmniej trzyletniego (dla Starszego Specjalisty) doświadczenia zawodowego w realizacji projektów/umów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych/UE w jednostce sektora finansów publicznych bądź instytucji wdrażającej projekty/programy finansowane ze środków unijnych;
 • biegłości w obsłudze programów biurowych MS Office (Excel, Power Point, Word);
 • znajomości systemu realizacji PO WER;
 • posiadania poniższych kompetencji:
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • komunikatywność, w mowie i w piśmie,
  • skrupulatność,
  • umiejętność współpracy w zespole.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • ukończone studia wyższe o profilu społeczno-ekonomicznym, europeistyka, rozwój regionalny, prawo;
 • znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych z EFS (optymalnie PO WER);
 • doświadczenie w zakresie weryfikacji wniosków o płatność (optymalnie EFS);
 • doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów (optymalnie EFS);
 • doświadczenie w opracowywaniu procedur realizacji zadań;
 • znajomość systemu realizacji POWER w zakresie:
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • zagadnień z zakresu pomocy publicznej;
 • znajomość języka UE na poziomie komunikatywnym (preferowany j. angielski).
 • inne:
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (wielofunkcyjne urządzenia biurowe, fax, telefon),
  • umiejętność opracowywania tekstów na podstawie dostępnych danych i informacji,
  • umiejętność rzetelnej analizy otrzymywanych informacji i umiejętność prezentowania informacji posiadanych.

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • premię regulaminową
 • prywatną opiekę medyczną
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • szkolenia
 • atrakcyjną lokalizację
 • wydarzenia integracyjne
 • programy socjalne
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ