Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista w Biurze Inwestycji - Wydział Rozliczeń


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Biurze Inwestycji - Wydział Rozliczeń
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres czynności:

 • prowadzenie rozliczeń projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków publicznych (środki własne PKP S.A., dotacja Budżetu Państwa, dotacja z funduszy UE)
 • weryfikacja dokumentacji płatniczej wykonawców pod względem formalno-rachunkowym oraz pod względem zgodności z zawartymi umowami, w tym weryfikacja rozliczeń podwykonawców oraz przygotowywanie wniosków o płatność faktur
 • rozliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych w PKP S.A. dla prowadzonych projektów inwestycyjnych
 • wsparcie przy realizacji zaplanowanego budżetu w ramach środków własnych PKP SA oraz przy realizacji zaplanowanego poziomu dotacji ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
 • bieżąca współpraca z innymi biurami PKP S.A.
 • współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi jednostkami kontrolującymi realizację planu poszczególnych zadań inwestycyjnych
 • właściwe gromadzenie w sposób uporządkowany, wynikający z obowiązujących przepisów wewnętrznych PKP S.A., dokumentacji związanej z prowadzonymi sprawami, zgodnie z przydzielonymi czynnościami oraz przygotowanie i dokonywanie archiwizacji spraw zakończonych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata stażu pracy
 • znajomość przepisów o finansach publicznych
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office - w tym przede wszystkim programów Excel
 • zorientowanie na osiąganie celów, dobra organizacja pracy, egzekwowanie zapisów umownych dotyczących rozliczeń, sumienność i zaangażowanie, samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w miłej atmosferze
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ