Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista w Biurze ProjektówUniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko
specjalisty w Biurze Projektów

Specjalista w Biurze Projektów
Miejsce pracy: Wrocław, plac Uniwersytecki 1
Nr ref.: specjalista.zagr.94.BP

Nazwa stanowiska: specjalista

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

 

Zakres obowiązków
 • Pozyskiwanie informacji na temat możliwości finansowania ze środków zagranicznych działań podejmowanych w UWr.
 • Upowszechnianie informacji o programach i konkursach wśród pracowników UWr.
 • Wsparcie pracowników w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów, odpowiedzialność za formalne przygotowanie wniosków aplikacyjnych.
 • Udział w procesie przygotowania umów/aneksów do umów z instytucjami finansującymi/współkonsorcjantami.
 • Współpraca z instytucjami finansującymi projekty.
 • Współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu Wrocławskiego w celu prawidłowego przygotowania, zarządzania i realizacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych.
 • Udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje finansujące/punkty kontaktowe dot. w szczególności pozyskiwania środków na badania, realizacji i rozliczania projektów.
Wymagania konieczne
 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej 4 letni staż pracy, w tym doświadczenie w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków UE (m.in. program KE - H2020), w tym znajomość obowiązujących zasad dotyczących aplikowania, finansowania i kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków unijnych.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Samodzielność.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Biegła znajomość obsługi komputera - Pakiet Microsoft Office.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Terminowość.
 • Umiejętność pracy w zespole.
Wymagania pożądane
 • Preferowane co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w jednostce sektora finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Kreatywność.
Oferujemy
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty „multisport”.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ