Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista w Biurze Zamówień PublicznychUniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty
w Biurze Zamówień Publicznych

Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
Nr ref.: specjalista BZP.91

Nazwa stanowiska: specjalista

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

 
Zakres obowiązków:
 • Samodzielne przygotowanie i realizacja procesu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i regulacjami wewnętrznymi.
 • Przygotowanie projektów umów do prowadzonych postępowań.
 • Przekazywanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych i Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
 • Udział w pracach komisji przetargowych.
 • Wsparcie dla komórek merytorycznych w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, tj.: w opisie przedmiotu zamówienia, ustaleniu kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu.
 • Prowadzenie rejestru postępowań.
 • Współtworzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane: prawnicze/administracyjne/ekonomiczne).
 • Min. 4-letnie doświadczenie zawodowe - w tym preferowane min. 2 letnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office i urządzeń biurowych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji.
 • Dokładność, skrupulatność.
Wymagania pożądane:
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
 • Szkolenia z zakresu ustawy Pzp i aktów wykonawczych.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, wyczulenie na błędy.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w odpowiedzialnej, pełnej wyzwań pracy.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty Multisport.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ