Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych


Ogłoszenie

Nazwa stanowiska: Specjalista (w Dziale Zamówień Publicznych)
Liczba stanowisk: 1
Nazwa jednostki: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Link do strony www jednostki: https://www.fuw.edu.pl/home.html
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
Wymagania:

Kandydat powinien posiadać:
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe - minimum jeden rok w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • praktyczna znajomość MS Office;
 • wymagane kompetencje: komunikatywność, samodzielność, sumienność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność, terminowość, zorientowanie na efekty.
Mile widziane:
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Opis zadań:
 • Kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na Wydziale Fizyki UW (w tym postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dofinansowaniem ze środków UE).
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, ogłoszeń o zamówieniu, wezwań do wyjaśnień/uzupełnień, wyników postępowań.
 • Prowadzenie ewidencji zamówień.
 • Bieżące udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu zamówień publicznych.
 • Sporządzanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i przedstawicielami innych instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli w zakresie zamówień publicznych.
Naszym pracownikom oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach;
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS).

Termin składania ofert: do dnia 21.03.2023 r.

 

Forma składania ofert: za pomocą przycisku aplikacyjnego 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


treść informacji


APLIKUJ TERAZ