Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych w Biurze Administracyjno-Gospodarczym


Specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych

w Biurze Administracyjno-Gospodarczym

 

Numer ogłoszenia: BAG/23/46

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 13.03.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przygotowanie projektów umów związanych z bieżącymi zakupami oraz usługami niepodlegającymi przepisom o zamówieniach publicznych;
 • przygotowywanie zapytań ofertowych;
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami;
 • planowanie zamówień publicznych udzielanych przez Centralę Funduszu w ramach planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych;
 • dokonywanie wstępnej kwalifikacji zaplanowanych wydatków pod kątem stosowania ustawy prawo zamówień publicznych;
 • przygotowywanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Centrali oraz na rzecz oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie merytorycznym określonym przez Centralę;
 • przygotowanie, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali specyfikacji warunków zamówienia;
 • współpraca w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia;
 • organizowanie prac komisji przetargowych i udział w ich pracach;
 • prowadzenie rejestru postępowań z zakresu zamówień publicznych;
 • prowadzenie rejestru umów,
 • prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • udzielanie merytorycznego wsparcia uczestnikom procesu udzielania zamówień publicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi kontrole w zakresie zamówień publicznych;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań;
 • rejestrowanie wniosków komórek organizacyjnych w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowane: prawo lub administracja);
 • lata pracy zawodowej:
  • minimum 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
  • minimum 5 lat w przypadku posiadania wykształcenia średniego;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu i przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, co do których istniał obowiązek stosowania ustawy PZP tj. powyżej 130 000 zł netto w obecnej regulacji prawnej oraz powyżej 30 000 euro w poprzedniej regulacji prawnej; doświadczenie musi obejmować okres obowiązywania nowej ustawy PZP tj: Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych do dnia złożenia aplikacji
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych, prawa administracyjnego, ustawy o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna wiedza o systemie zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) ;
 • umiejętność współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • umiejętność poprawnego redagowania pism;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie;
 • umiejętności analityczne;
 • samodzielność i sumienność realizacji powierzonych zadań;
 • aktualne szkolenia z zakresu zamówień publicznych będą dodatkowym atutem;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ