Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista w zespole planowania, strategii i rozliczania kontraktów


Ogłoszenie numer: 7118793, z dnia 2022-06-21

Działamy na rynku usług doradczych od  2003 roku, realizując szerokie spektrum zleceń zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Pomagamy przedsiębiorstwom i jednostkom samorządowym przygotować i zrealizować przedsięwzięcia, których efektem jest rozwój infrastruktury i zaplecza technicznego. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym dotacji z  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W 2016 roku rozszerzyliśmy naszą działalność o szeroko pojęte usługi inżynierskie w zakresie pełnobranżowego nadzoru budowlanego, kosztorysowania wraz projektowaniem infrastruktury technicznej, m.in. sieci, przyłączy i instalacji wodnych i kanalizacyjnych, przygotowanie materiałów do uzyskiwania decyzji środowiskowych.

 

Specjalista w zespole planowania, strategii i rozliczania kontraktów

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska

 • udział w planowaniu budżetu projektu i harmonogramu projektów
 • prowadzenie monitoringu finansowego projektów,
 • opisywanie dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów pod kątem zgodności z harmonogramem i budżetem projektu;
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych
 • bieżący kontakt z kontrahentami,
 • przygotowanie dokumentacji projektowych do kontroli oraz audytów

Wymagania

 • absolwent/ka studiów wyższych (ekonomia, finanse, planowanie przestrzenne, europeistyka, administracja, prawo, zarządzanie)
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: zarządzanie projektami, realizacja projektów infrastrukturalnych, planowanie strategiczne
 • doświadczenie w zakresie rozliczania projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i infrastrukturalnych w tym współfinansowanych ze środków UE
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • samodzielność
 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • pracę ukierunkowaną na rozwój zawodowy i zdobywanie praktycznej wiedzy
 • opiekę i wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów Collect Consulting S.A.
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w systemie hybrydowym
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ