Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista w Zespole Projektów Krajowych w Biurze Obsługi Projektów 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko

 

specjalisty w Zespole Projektów Krajowych w Biurze Obsługi Projektów


Specjalista w Zespole Projektów Krajowych w Biurze Obsługi Projektów
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: specjalista.3.BOP

Nazwa stanowiska: specjalista

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

 

Główne obowiązki:
 • Pozyskiwanie informacji na temat możliwości finansowania działań podejmowanych w UWr.
 • Upowszechnianie informacji o programach i konkursach wśród pracowników UWr. 
 • Wsparcie pracowników w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów; odpowiedzialność za formalne przygotowanie wniosków aplikacyjnych, prowadzenie dokumentacji w okresie realizacji projektów oraz prowadzenie rozliczenia projektów.
 • Współprowadzenie z kierownikiem projektu w porozumieniu z właściwymi jednostkami UWr. negocjacji warunków umów/aneksów do umów z instytucjami finansującymi/współkonsorcjantami.
 • Bieżąca ewidencja pozyskanych projektów w programie finansowo-księgowym.
 • Monitorowanie zaawansowania kosztowego i przychodowego w projektach.
 • Współpraca z instytucjami finansującymi projekty, udział w audytach projektów realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
Wymagania konieczne:
 • 4 lata doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych.
Wymagania pożądane:
 • Komunikatywność.
 • Samodzielność.
 • Terminowość wykonywania powierzonych zadań.
 • Umiejętność i doświadczenie pracy w zespole.
 • Preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty „multisport”.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ