Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalistka / Specjalista ds. Wsparcia Pionu Finansowania Specjalistycznego


Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata, liderem zrównoważonego rozwoju. 

Bankiem otwartym na każdego, wspierającym potrzeby różnych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Cenimy różnorodność, bo wierzymy, że w niej jest siła.

Stawiamy na wzajemny szacunek i zrozumienie.

Jeśli myślisz o pracy w stabilnej organizacji, oferującej innowacyjne produkty finansowe i chcesz rozwijać swoje kompetencje w przyjaznym środowisku, aplikuj do nas! 

Oprócz wyzwań zawodowych, możesz liczyć na pakiet benefitów i wsparcie w bieżącej pracy. Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, to postaramy się dla Ciebie o dodatkowe udogodnienia.

 

Dołącz do pracodawcy, któremu zależy.

Specjalistka / Specjalista ds. Wsparcia Pionu Finansowania Specjalistycznego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: RITM0270984PD
Zakres zadań:
 • współpraca z managerami Pionu przy opracowywaniu i wdrażaniu inicjatyw sprzedażowych;
 • monitorowanie realizacji kontroli wewnętrznych przez jednostki wchodzące w skład Pionu;
 • wspieranie projektów mających na celu realizację synergii w ramach Pionu, optymalizację pracy i usprawnienie procesów;
 • koordynacja działań marketingowych i teambuildingowych  Pionu;
 • wsparcie przy monitorowaniu realizacji KPI Pionu;
 • udział w raportowaniu wyników sprzedażowych, przygotowywanie podsumowań i prezentacji;
 • koordynacja procesów opiniowania dokumentacji dotyczącej regulacji, regulaminów i instrukcji obowiązujących dla jednostek biznesowych w Pionie;
 • przygotowywanie komunikacji wewnętrznej oraz wsparcie administracyjno-organizacyjne Pionu;
 • wsparcie poszczególnych zespołów produktowych z zakresie realizacji ich bieżących zadań.
Wymagania
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, zarządzanie, ekonomia, statystyka lub pokrewne);
 • minimum 3 lata pracy w sektorze bankowym:
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
 • umiejętność posługiwania się programami: Excel, Power Point,  Word, Access;
 • umiejętność zarządzania zmianą - inicjowanie, wdrażanie i wspieranie zmian organizacyjnych i biznesowych;
 • energia i samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;
 • umiejętność podejmowania współpracy dla efektywnej realizacji celów.
Oferujemy
 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych; 
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • otwartą, opartą na współpracy kulturę organizacyjną.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ