Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalistka / Specjalista w Biurze Zarządzania Sprzedażą – Klienci Strategiczni


Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata, liderem zrównoważonego rozwoju. 

Bankiem otwartym na każdego, wspierającym potrzeby różnych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Cenimy różnorodność, bo wierzymy, że w niej jest siła.

Stawiamy na wzajemny szacunek i zrozumienie.

Jeśli myślisz o pracy w stabilnej organizacji, oferującej innowacyjne produkty finansowe i chcesz rozwijać swoje kompetencje w przyjaznym środowisku, aplikuj do nas! 

Oprócz wyzwań zawodowych, możesz liczyć na pakiet benefitów i wsparcie w bieżącej pracy. Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, to postaramy się dla Ciebie o dodatkowe udogodnienia.

 

Dołącz do pracodawcy, któremu zależy.

Specjalistka / Specjalista w Biurze Zarządzania Sprzedażą – Klienci Strategiczni
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: RITM0240111PD
Charakter Twojej pracy
 • Wdrażanie inicjatyw sprzedażowych mających na celu zwiększanie potencjału biznesowego oraz realizację celów przyjętych w strategii dla segmentu Klientów Strategicznych
 • Współtworzenie strategii rozwoju, wypracowanie synergii z liniami produktowymi w celu zintensyfikowania cross-sellingu i zwiększania rentowności relacji z Klientami
 • Wspieranie projektów, inicjatyw mających na celu optymalizację pracy i usprawnienie procesów sprzedażowych oraz współpraca z właścicielami poszczególnych procesów Banku, w celu ich optymalizacji
 • Wsparcie przy przygotowywaniu i monitorowaniu realizacji celów dla segmentu Klientów Strategicznych
 • Przygotowywanie analiz dotyczących potencjału biznesowego. Udział w raportowaniu wyników sprzedażowych, przygotowywanie podsumowań i prezentacji
 • Opiniowanie dokumentacji dotyczącej regulacji, regulaminów i instrukcji obowiązujących dla segmentu Klientów Strategicznych
 • Organizowanie i monitorowanie realizacji kontroli operacyjnych oraz przygotowywanie podsumowań realizacji zadań w tym zakresie
 • Przygotowywanie komunikacji wewnętrznej oraz wsparcie administracyjno-organizacyjne Biura Zarządzania Sprzedażą
Twój charakter
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, zarządzanie, ekonomia, statystyka lub pokrewne)
 • Minimum 5 lat pracy w sektorze bankowym, w tym min 2 lata doświadczenia w bankowości korporacyjnej we współpracy z Klientami międzynarodowymi
 • Doświadczenie w sprzedaży produktów bankowych w bankowości korporacyjnej z ukierunkowaniem na klientów międzynarodowych i duże korporacje
 • Znajomość procesów sprzedaży w bankowości korporacyjnej
 • Biegła znajomość technik sprzedaży, umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Umiejętność zarządzania zmianą - inicjowanie, wdrażanie, zarządzanie i wspieranie zmian organizacyjnych, kulturowych i biznesowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
Masz jak w Banku
 • Wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku
 • Otwartą, opartą na współpracy kulturę organizacyjną
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ