Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalistka / Specjalistka ds. współpracy z zarządem i radą nadzorczą


Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Specjalistka(-ta) ds. współpracy z zarządem i radą nadzorczą

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: MBŁ/68/0822

Odpowiadamy za to, aby rada nadzorcza i zarząd banku działały zgodnie z prawem, przepisami wewnętrznymi oraz przyjętym ładem korporacyjnym. Dbamy o relacje z organami banku, KNF i biegłym rewidentem.
Jesteśmy zespołem, który czerpie siłę z różnorodności, nastawionym na współpracę i wymianę wiedzy oraz doświadczenia. Są wśród nas eksperci znający zasady odpowiedniego funkcjonowania zarządu, rady nadzorczej i korporacyjnego ładu wewnętrznego, dobrzy organizatorzy oraz miłośnicy digitalizacji i upraszczania.
Brzmi interesująco? Wyślij do nas swoją aplikację.

Do zobaczenia na spotkaniu.

 

Twój zakres obowiązków:

 • wsparcie nadzoru nad polityką ładu wewnętrznego banku oraz corocznego przeglądu poszczególnych obszarów ładu wewnętrznego we współpracy z zespołami odpowiedzialnymi za elementy składowe ładu wewnętrznego,
 • uczestnictwo w realizacji oraz dokumentacji procesu oceny kwalifikacji (odpowiedniości) indywidualnej i zbiorowej członków zarządu i rady nadzorczej,
 • udział w aktualizacji Polityki kwalifikacji (odpowiedniości) mBanku i dostosowywaniu jej treści do obowiązujących wymogów prawno-regulacyjnych,
 • monitorowanie i analiza wpływu otoczenia regulacyjnego mogącego mieć wpływ na korporacyjny ład wewnętrzny w banku,
 • przygotowywanie dokumentacji i materiałów, prezentacji, analiz oraz raportów, dotyczących ładu wewnętrznego,
 • udział w projektach doskonalenia ładu wewnętrznego oraz wsparcia relacji z zarządem banku, radą nadzorczą i KNF.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja,
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości,
 • umiejętność analizowania i stosowania w praktyce aktów prawnych i wewnętrznych regulacji,
 • umiejętność docierania do różnorodnych źródeł wiedzy i korzystania z nich,
 • umiejętność logicznego myślenia, szybkość identyfikowania problemów i ich komunikowania,
 • umiejętność proponowania konstruktywnych rozwiązań,
 • dobra organizacja własnej pracy i adaptacji do zmiennych wymagań otoczenia i środowiska pracy;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel i MS Power Point,
 • otwartość na pracę z ludźmi i dbałość o atmosferę współpracy,
 • samodzielność, rzetelność, skrupulatność i odpowiedzialność.

Mile widziane:

 • znajomość regulacji zewnętrznych (rozporządzenia, wytyczne EBA, itp.) w zakresie funkcjonowania ładu korporacyjnego i oceny kwalifikacji (odpowiedniości) organów banku.

To oferujemy:

 • współpracę w gronie ludzi otwartych na zmiany,
 • udział w projektach obejmujących szeroką gamę zagadnień z obszaru korporacyjnego ładu wewnętrznego,
 • przyjazne środowisko pracy z poszanowaniem idei work-life balance (elastyczne godziny pracy),
 • pracę w modelu hybrydowym (2 dni w z biura i 3 dni zdalnie),
 • nowoczesne biuro w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Warszawy,
 • programy rozwojowe, np.: Z energią po zdrowie, Piątki z rozwojem, ODnowa (program wspierający pracę i zarzadzanie w środowisku zdalnym i hybrydowym),
 • wsparcie w opracowaniu indywidulanych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa,
 • bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej (j. angielski, j. niemiecki).
Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
APLIKUJ TERAZ