Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starsza Księgowa / Samodzielna Księgowa


Dołącz do Biura Finansowo Księgowego

Starsza Księgowa / Samodzielna Księgowa
Miejsce pracy: Warszawa
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Starszej Księgowej lub Samodzielnej Księgowej
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Weryfikacja, dekretacja i ewidencjonowanie dokumentów księgowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych , w tym analiza dokumentów księgowych.
 • Opracowywanie materiałów analitycznych z zakresu prowadzonych spraw, dla potrzeb przełożonych.
 • Kontrolowanie i weryfikowanie rejestrów VAT w zakresie poprawności kwalifikacji podatku od towarów i usług.
 • Bieżąca analiza i weryfikowanie rozrachunków, sporządzanie i sprawdzanie potwierdzeń sald.
 • Prowadzenie korespondencji z kontrahentami w zakresie wzajemnych rozrachunków oraz współpraca z Dziełem Finansowym w zakresie wierzytelności.
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu Zakładowego Planu Kont oraz projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości.
 • Współuczestniczenia w opracowywaniu dokumentacji przetargowej dot. wyboru biegłego rewidenta.
 • Współuczestniczenie w sporządzaniu miesięcznej i rocznej sprawozdawczości finansowej z zachowaniem zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw finansowo – księgowych.
 • Sporządzanie zestawień i przygotowywanie dokumentów dla potrzeb organów kontrolujących RARS.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3 lata / 5 lat stażu pracy w komórce księgowej.
 • Doświadczenie w dziale księgowości lub na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Zaawansowana znajomość księgowości.
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej i rachunkowości finansowej.
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office: Word, Excel.
 • Wymagane umiejętności i kompetencje:
  • umiejętność pracy pod presją czasu, analitycznego myślenia, prawidłowej interpretacji przepisów.
  • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole.
  • odpowiedzialność, dokładność, rzetelność, profesjonalizm, terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań, dyspozycyjność i wielozadaniowość.
  • dobra komunikacja.
  • samodzielność i wysoka motywacja do pracy oraz chęć rozwoju.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane
 • Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomicznym.
 • Staż w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Dobra znajomość modułów księgowych w systemie SAP ERP.
 • Język angielski na poziomie średnim.
 • Dobra znajomość SAP ERP.
Sprawdź co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie kwartalne uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ