Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy ekspert skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 87636

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji

 • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności

 • obsługa innych urządzeń biurowych

 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka

 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowanie podatkowe, w tym w sprawach: określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; nieujawnionych źródeł przychodów oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu; ustalanie zobowiązań podatkowych; orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,
 • Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi,
 • Obsługuje systemy wymiany informacji podatkowych,
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,
 • Dokonuje bieżącej obsługi i analizy informacji podsumowujących VAT-UE,
 • Współpracuje przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi KAS,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w danym obszarze lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość zagadnień podatkowych: ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Umiejętność argumentowania - konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ