Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy / Główny Specjalista ds. Rozliczania Funduszy Unijnych


Dołącz do Biura Rozwoju i Komunikacji

Starszy / Główny Specjalista ds. Rozliczania Funduszy Unijnych
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Starszego/Głównego Specjalisty ds. Rozliczania Funduszy Unijnych w Dziale Zarządzania Procesami w Biurze Rozwoju i Komunikacji.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:
 • Analizowanie potencjalnych źródeł dofinansowania możliwych do pozyskania przez RARS.
 • Udział w przygotowywaniu i składaniu dokumentacji związanej z pozyskaniem dofinansowania przez RARS.
 • Rozliczanie przyznanych RARS grantów.
 • Współpraca z właściwymi komórkami RARS w związku z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Przygotowywanie informacji, raportów, analiz związanych z realizowanymi w ramach umowy zadaniami.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej np. Horyzont 2020, Horyzont Europa, LIFE.
 • Znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.
 • Umiejętność pracy przy wielu projektach jednocześnie.
 • Praktyczna znajomość portalu Funding & Tender w zakresie dotyczącym składania wniosków o dofinansowanie oraz obsługi administracyjno-finansowej projektów.
 • Bardzo dobra znajomość Excela.
 • Dbałość o szczegóły i skrupulatność w pracy.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z różnymi zespołami w organizacji.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów związanych z zamówieniami publicznymi.
 • Znajomość przepisów z zakresu funduszy UE.
 • Doświadczenie w obszarze zamówień publicznych.
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 • Samodzielne rozliczanie projektów unijnych i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych RARS.
 • Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ