Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 83643

Warunki pracy


 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.

 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Oświetlenie sztuczne i naturalne.

 • Budynek wyposażony podjazd/pochylnię dla osób z niepełnosprawnością oraz windę.

Zakres zadań

 • Analizuje i diagnozuje potrzeby w zakresie egzekucji administracyjnej.
 • Uczestniczy w przygotowaniu założeń, zaprojektowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań informatycznych.
 • Opracowuje standardy realizacyjne dla strategicznych zadań wykonywanych przez komórki egzekucyjne oraz wierzycieli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku doświadczenia w danym obszarze
 • Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Umiejętność argumentowania, asertywność
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętność motywowania
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania logicznych wniosków
 • Kreatywność i innowacyjność
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego i przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość analizy biznesowej oraz dobra znajomość programu EGAPOLTAX
APLIKUJ TERAZ