Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 126370

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze, sporządza postanowienia o umorzeniu tych postępowań lub wniosków do sądu o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w celu prawno-karnej ochrony finansów publicznych
 • Prowadzi postępowania mandatowe w celu uproszczenia i usprawnienia postępowania w sprawach drobnych przez przyspieszenie reakcji karnej
 • Sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz popiera je przed sądem w celu prawno-karnej ochrony finansowej publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa karnego skarbowego lub 1,5 roku pracy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów prawa karnego skarbowego i prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ