Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy referent w Dziale ds. Uprawnień w UE w Wydziale Współpracy Międzynarodowej


starszy referent w Dziale ds. Uprawnień w UE w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/77

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 09.11.2022 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • wydawanie oraz rejestracja dokumentów S1 oraz formularzy serii E100 na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • obsługa świadczeniobiorców ubiegających się o wydanie dokumentu S1 lub formularzy serii E100,
 • obsługa świadczeniobiorców ubiegających się o rejestrację dokumentów S1 lub formularzy serii E100,
 • obsługa baz danych dotyczących świadczeniobiorców,
 • przygotowywanie oraz przekazywanie materiałów i dokumentacji do archiwum.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie
 • Lata pracy zawodowej: przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany, przy wykształceniu średnim wymagane są 3 lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (formularzy serii E100, dokumentów S1, S_BUC),
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość podstawowych aplikacji pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Outlook),
 • znajomość bieżącej problematyki systemu ochrony zdrowia,
 • doświadczenie w pracy z interesantem będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, sumienność i dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

APLIKUJ TERAZ