Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109454

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Bierze udział w terminowym przygotowaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w celu zapewnienia właściwej realizacji celów i zadań w działach praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina.
 • ­Opracowuje wyniki samooceny kontroli zarządczej oraz analizy ryzyka dotyczące stanu kontroli zarządczej w celu dostarczenia informacji Kierownictwu Ministerstwa.
 • ­Przygotowuje odpowiedzi na pisma kontrolerów w trakcie przeprowadzanej kontroli i po jej zakończeniu we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia i organizacji kontroli zewnętrznych w Ministerstwie.
 • ­Monitoruje stan realizacji wniosków pokontrolnych kierowanych do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz do jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra w celu przedstawienia informacji Ministrowi w tym zakresie
 • ­Przygotowuje zbiorcze informacje, opracowania, sprawozdania, analizy, notatki z zakresu realizacji zadań Wydziału w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej wymiany informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ­Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • ­Znajomość ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiągane cele
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ