Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115925

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową w zakresie wydatków i dochodów budżetowych w ramach16 regionalnych programów operacyjnych 2007-2013, 2014-2020 i 16 programów regionalnych 2021-2027,
 • prowadzi obsługę przepływów finansowych,
 • prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczości budżetowej w zakresie regionalnych programów operacyjnych i programów regionalnych w ramach wydatków i dochodów budżetowych,
 • monitoruje plan finansowy,
 • bierze udział w zarządzaniu rezerwami celowymi przeznaczonymi na finansowanie wydatków,
 • inwentaryzuje aktywa,
 • prowadzi analizy finansowo-ekonomiczne w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe nieprofilowane i ukończone studia podyplomowe w zakresie rachunkowości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i procedur budżetowych
 • Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym znajomość ustawy o rachunkowości
 • Wiedza z zakresu funduszy UE
 • Umiejętność obsługi MS Office Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ