Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117191

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania dotyczące polskich cmentarzy i grobów wojennych poza granicami kraju oraz zapytania dotyczące osób poległych, zmarłych i zaginionych w czasie II wojny światowej.
 • Opracowuje wykazy poległych żołnierzy oraz ofiar wojen i represji.
 • Współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, placówkami dyplomatycznymi.
 • Przygotowuje materiały na potrzeby przełożonych (przemówienia, wystąpienia, referaty, analizy, itp.).
 • Prowadzi korespondencję bieżącą związaną z zakresem działań Wydziału.
 • Prowadzi kwerendy w archiwach krajowych i zagranicznych.
 • Koordynuje działania poszukiwawczo – ekshumacyjne mające na celu ustalanie nieznanych miejsc pochówków żołnierzy i ofiar wojny oraz identyfikację tożsamości nieznanych żołnierzy.
 • Wykonuje inne polecenia przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych


 • Wiedza z zakresu polskich miejsc pamięci za granicą
 • Wiedza z zakresu umów międzynarodowych dotyczących ochrony miejsc pamięci
 • Wiedza z zakresu przeprowadzania kwerend archiwalnych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy z wieloma źródłami danych
APLIKUJ TERAZ