Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116964

Warunki pracy

Budynek ul. Senatorska 14 • budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim;  

 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami, konieczna asysta innego pracownika/opiekuna;

 • udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu głównym terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;

 • przy wejściu głównym po lewej stronie na pierwszym stopniu, znajduje się słupek z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);

 • udogodnienia dla rowerzystów – parking, prysznic.


Budynek ul. Senatorska 12 • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu
  po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 

 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku – możliwość wjazdu windą;

 • na piętrach udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się, w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min).


Budynek ul. Marszałkowska 142 • budynek Centrum Królewska. Budynek 14-kondygnacyjny;

 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 2 piętrze budynku – wjazd/zjazd windy;

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy;

 • swobodny dostęp do obiektu oraz na piętro 2 dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niedosłyszącym oraz głuchoniemym;

 • praca w pokoju wieloosobowym;

 • praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych, np.: kserokopiarka, skaner, niszczarka;

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);

 • udogodnienia dla rowerzystów – parking i szatnie. 

Zakres zadań

 • Przygotowuje i opiniuje projekty umów międzynarodowych i porozumień w dziedzinie sportu, programów wykonawczych do umów i porozumień oraz prowadzi uzgodnienia wymienionych dokumentów, a także opiniuje projekty umów międzynarodowych inicjowanych przez inne organy administracji rządowej.
 • Realizuje zadania związane z konsultacjami międzyrządowymi oraz udziałem przedstawiecieli Ministerstwa w posiedzeniach międzyrządowych komisji mieszanych.
 • Prowadzi działania z obszaru współpracy bilateralnej, w tym w zakresie utrzymywania relacji oraz realizacji inicjatyw dwustronnych (m. in. z państwami UE z wyłączeniem krajów francuskojęzycznych oraz V4, państwami Ameryki Południowej, Australią, Nową Zelandią) przez Ministerstwo oraz polskie środowisko sportowe.
 • Przygotowuje analizy i prowadzi działania związane egzekwowaniem i tworzeniem przepisów prawa, w tym prawa europejskiego i międzynarodowego prawa sportowego w obszarze kompetencji departamentu.
 • Realizuje zadania z zakresu upowszechniania w środowisku sportowym informacji na temat zagranicznych rozwiązań i programów w obszarze sportu, w tym poprzez organizację międzynarodowych konferencji i szkoleń oraz udział w projektach międzynarodowych.
 • Wykonuje inne zadania z obszaru międzynarodowej współpracy sportowej służące realizacji założeń polityki zagranicznej resortu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych.
 • Znajomość ustawy o umowach międzynarodowych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowej polityki sportowej i prawa sportowego.
 • Znajomość przepisów ustawy o sporcie.
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 • Podstawowa znajomość protokołu dyplomatycznego.
 • Kompetencje miękkie: umiejętności analityczne, umiejętność współpracy, umiejętność prezentacji, umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego lub hiszpańskiego lub rosyjskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ