Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117465

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • Praca przy komputerze

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w pracach dotyczących zagadnień metodologii oraz jakości badań statystycznych (w tym analizy zaleceń i wymogów międzynarodowych); uczestniczy w przygotowywaniu projektów ogólnych zasad metodologicznych, zeszytów metodologicznych, podręczników; uczestniczy w prowadzeniu prac analitycznych dotyczących poszczególnych badań zmierzających do zwiększenia ich spójności. Realizacja tego zadania ma służyć stałemu podnoszeniu jakości badań statystycznych oraz wypracowywaniu standardów metodologicznych
 • Bierze udział w pracach związanych z pomiarem, oceną oraz monitorowaniem jakości badań statystycznych i przygotowywaniu sprawozdań z tego zakresu w celu doskonalenia jakości badań statystycznych.
 • Uczestniczy w wykonywaniu prac w ramach systemu metadanych statystycznych, w celu zapewnienia jego spójności oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprawiających metodologię i jakość badań statystycznych.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu projektu stanowiska urzędu w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie tematyki związanej z metodologią badań statystycznych i ich jakością.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość metod badań statystycznych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Udział w prowadzeniu badań statystycznych, sondaży
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
APLIKUJ TERAZ