Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125901

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie 
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

Zakres zadań

 • Przygotowuje bieżące analizy w ujęciu ekonomicznym wpływu zmian legislacyjnych na rynki regulowane przez Prezesa UKE, gospodarkę i społeczeństwo
 • Opracowuje oceny ekonomicznego wpływu skutków bieżących zjawisk społeczno-gospodarczych i trendów globalnych niezbędnych do określenia działań regulacyjnych i dostosowania odpowiedniej strategii Prezesa UKE
 • Przygotowuje analizy ekonomiczne związane z prowadzonymi przez Prezesa UKE postępowaniami
 • Uczestniczy w pracach przy identyfikowaniu związków przyczynowo-skutkowych w gospodarce i na rynkach z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych
 • Bierze udział w badaniu różnic w rozwoju obszarów miejskich i obszarów wiejskich w zakresie sieci szerokopasmowych i umiejętności cyfrowych
 • Uczestniczy w pracach przy opracowywaniu analiz wysokości opłat hurtowych stosowanych w ruchomych i stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej
 • Uczestniczy w pracach przy opracowywaniu analiz poziomu i struktury kosztów sieci szerokopasmowych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej
 • Uczestniczy w opracowaniu analiz poziomu i struktury kosztów usług świadczonych w ruchomych i stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w sporządzaniu analiz ekonomicznych
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • Znajomość: zagadnień z zakresu ekonomii, rynku telekomunikacyjnego i zmian na nim zachodzących
 • Umiejętność: pozyskiwania i właściwego doboru danych niezbędnych do przeprowadzania analiz, dokonania oceny i weryfikacji danych, wykonywania analiz ekonomicznych, precyzyjnego formułowania wniosków, obsługi pakietu narzędzi MS Office, w tym w szczególności programu MS Excel
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi oprogramowania klasy Business Intelligence
APLIKUJ TERAZ