Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista ds. controllingu


Firma Ekoenergetyka – Polska S.A. jest jedynym, całkowicie polskim, producentem infrastruktury szybkiego ładowania wysokiej mocy dla samochodów i autobusów elektrycznych. Jesteśmy firmą technologiczną, a nasze innowacyjne projekty B+R rozwijają elektromobilność w skali globalnej.  Unikalne know-how tworzone przez naszych pracowników pozwala nam zmieniać oblicze komunikacji wprowadzając zeroemisyjny transport do miast na całym świecie. Byliśmy prekursorami rynku e-mobility, a teraz  dzięki zdobytemu doświadczeniu  - osiągamy technologiczne przywództwo w światowym megatrendzie jakim jest E-MOBILITY :) 

Chcesz być częścią eRewolucji? Zapraszamy do rekrutacji na stanowisko:

Starszy specjalista ds. controllingu
Miejsce pracy: Zielona Góra
Opis stanowiska: 
 • przygotowywanie rocznego budżetu, forecastu, planu wieloletniego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń;
 • dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji kierownictwu firmy;
 • analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp.;
 • dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej;
 • tworzenie struktury centrów przychodowo-kosztowych;
 • przygotowywanie dla działu księgowości danych dotyczących rezerw i odpisów aktualizacyjnych;
 • przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych dla kierownictwa firmy;
 • dzielenie się wiedzą i aktywny udział we wdrażaniu nowych członków do zespołu;
 • raportowanie dyrektorowi biura controllingu i obiegu dokumentów.
Profil Kandydata:
 • wykształcenie wyższe o profilu księgowo - finansowym/controllling;
 • doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii - min. 3 lata;
 • znajomość ustawy o rachunkowości - mile widziana;
 • znajomość systemu ERP;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
 • język angielski na poziomie min. B1;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne;
 • umysł analityczny;
 • samodzielność, zaangażowanie, skrupulatność oraz rzetelność;
 • umiejętność organizacji pracy własnej.
Oferujemy:

EkoZdrowie
 • Prywatna Opieka Medyczna LUX MED
 • Karta Medicover Sport
 • Dofinansowanie posiłków na Ekoen i zakupu okularów korekcyjnych
EkoInicjatywy
 • Wsparcie inicjatyw pracowniczych
 • Udział w akcjach charytatywnych Fundacji Ekoenergetyki
 • Sportowa integracja
EkoRozwój
 • Możliwość awansu
 • Szkolenia wewnętrzne merytoryczne i managerskie
 • Innowacyjne projekty e-mobility
 • Interdyscyplinarny zespół
 • Emplo – platforma do komunikacji
EkoWorkPlace
 • Nowoczesne narzędzia pracy
 • Komfortowe przestronne biura
 • Pyszna kawa z lokalnej palarni
 • Ruchomy czas pracy
EkoPlus
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu Ekolucky
 • Dofinansowanie ważnych momentów w życiu: ślub i narodziny dziecka
 • Płatny program poleceń pracowników do Działu Produkcji
APLIKUJ TERAZ