Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista ds. oceny zgodności


DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Starszy specjalista ds. oceny zgodności

umowa na zastępstwo
Departament Zgodności

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 •  identyfikujesz i dokonujesz oceny ryzyka braku zgodności w zakresie produktów ubezpieczeniowych,
 • identyfikujesz zagadnienia wymagające podjęcia prac dostosowawczych w Banku oraz monitorujesz je,
 • opiniujesz projekty regulacji wewnętrznych i przekazów marketingowych,
 • zapewniasz realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego oraz prawa UE (m.in. ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) a także wytycznych i rekomendacji organów nadzoru.

 

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, finanse, bankowość, ekonomia),
 • pracowałaś/pracowałeś przez co najmniej 3 lata w instytucji finansowej w obszarze bankowości lub ubezpieczeń,
 • znasz przepisy prawa regulujące działalność instytucji finansowych w zakresie produktów ubezpieczeniowych,
 • potrafisz radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • nie boisz się wychodzić z inicjatywą i jesteś odporny na stres,
 • jesteś odpowiedzialna/odpowiedzialny, zaangażowana/zaangażowany i konsekwentna/konsekwentny w realizacji powierzonych zadań.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ