Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista / Główny specjalista w Biurze Rachunkowości i Finansów w Wydziale Planowania


Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko

Starszy specjalista / Główny specjalista w Biurze Rachunkowości i Finansów w Wydziale Planowania
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 41/2022

Podstawowe obowiązki:

 • Współpraca przy przygotowywaniu materiałów do projektu budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w zakresie dochodów i wydatków CUPT w układzie tradycyjnym i układzie zadaniowym.
 • Sporządzanie projektu planu finansowego oraz planu finansowego jednostki.
 • Kontrola finansowa dokumentów księgowych dotyczących działalności programowej CUPT, w tym kontrola finansowa umów oraz aneksów zawieranych przez CUPT.
 • Realizacja we współpracy z departamentami projektowymi zadań dotyczących wnioskowania o środki z rezerwy celowej budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, w tym sporządzanie wniosków w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.
 • Przygotowywanie decyzji w sprawie zmian w planie finansowym CUPT.
 • Sporządzanie wniosków w sprawie zmian w planie finansowym CUPT.
 • Przygotowywanie propozycji zmian w IW.
 • Archiwizacja dokumentacji zgodnie z procedurami stosowanymi w CUPT.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy na stanowisko: - Starszy specjalista – minimum 2 lata, - Główny specjalista – minimum 3 lata.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość zagadnień ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość zasad kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
 • Znajomość regulacji dotyczących realizacji projektów finansowanych z UE.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną
dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

APLIKUJ TERAZ