Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Audytu i Kontroli


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Audytu i Kontroli
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DAiK/05/24

Stanowisko pracy ds. analiz, kontroli i raportowania nieprawidłowości

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 3 osoby /3 etaty – umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • przygotowywanie raportów nieprawidłowości kierowanych do właściwych organów krajowych i Unii Europejskiej;
 • współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Agencji oraz podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania delegowane w zakresie zapobiegania, wykrywania i raportowania nieprawidłowości;
 • sporządzanie analiz dotyczących nieprawidłowości i nadużyć finansowych;
 • inicjowanie czynności naprawczych oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych mających na celu zapobieganie nieprawidłowościom oraz wskazywanie i sygnalizowanie potencjalnych zagrożeń;
 • przeprowadzanie kontroli w komórkach i jednostkach organizacyjnych Agencji oraz podmiotach realizujących zadania delegowane w zakresie rozpatrywania informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych oraz funkcjonowania mechanizmów zabezpieczających przed powstawaniem nieprawidłowości i nadużyć finansowych (ok. 10 % czasu pracy);
 • udział w tworzeniu projektów procedur i wytycznych z zakresu przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym;
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej dwu letni staż pracy;
 • Biegła znajomość MS Office;
 • Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR oraz Departament Audytu i Kontroli,
Wymagania pożądane:
 • Dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Wysoki poziom komunikacji;
 • Samodzielność i dokładność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • List motywacyjny
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

APLIKUJ TERAZ