Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy Specjalista w Wydziale Kontrolingu


Starszy Specjalista w Wydziale Kontrolingu
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa, Żelazna 59A
Termin: 23.05.2024
Zakres obowiązków
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • monitorowanie budżetu, identyfikację ryzyk oraz przygotowywanie propozycji działań naprawczych,
 • rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu państwa, weryfikację rozliczeń cząstkowych, tworzenie raportów zbiorczych dotyczących rozliczeń,
 • bieżące monitorowanie stanu środków na rachunkach PGW Wody Polskie,
 • tworzenie zbiorczego zapotrzebowania na środki oraz bieżącą kontrolę wykorzystania dotacji,
 • kontrolę dokumentów księgowych oraz płatności realizowanych w ramach dotacji celowych,
 • przygotowywanie przelewów bankowych,
 • sporządzanie pism, analiz, zestawień, raportów, sprawozdań na potrzeby wewnętrzne oraz wskazanych interesariuszy.
Wymagania
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości lub pokrewne,
 • ma minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w komórce finansowo-księgowej, planowania/kontroli budżetu,
 • zna przepisy ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości oraz przepisy z zakresu realizacji projektów europejskich,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • ma wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną, jest samodzielny, zaangażowany,
 • jest komunikatywny, potrafi pracować w zespole.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.
Wymagane dokumenty
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego i załączenie aktualnego CV.
Benefity
JAKO PRACOWNIK MOŻESZ LICZYĆ DODATKOWO NA:
 • Dofinansowanie opieki zdrowotnej
 • Grupowe ubezpieczenie na życie na korzystnych warunkach
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Możliwość ubezpieczenia dzieci i wnuków
 • Niskooprocentowaną pożyczkę na cele mieszkaniowe
 • Paczki mikołajkowe dla dzieci
 • 2 dodatkowe dni wolne w roku dla niepalących
 • Dofinansowanie do wypoczynku - Wczasy pod gruszą"
 • Pokoje gościnne w atrakcyjnych lokalizacjach
 • Nauka języków - dostęp do platformy eTutor
 • Specjalistyczne szkolenia i możliwość dofinansowania studiów
 • Dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży
APLIKUJ TERAZ