Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy statystyk


Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 78152

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, praca w terenie, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind

Zakres zadań

 • pozyskuje, w tym bezpośrednio od respondentów w terenie, gromadzi i wstępnie przetwarza dane pierwotne zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych
 • kontroluje poprawność logiczną i merytoryczną wpływających sprawozdań i ankiet w celu wyeliminowania błędów materiałowych i uzyskania właściwej jakości danych
 • analizuje i kontroluje poprawność wyników i kompletność badań statystycznych (tablice kontrolne) w celu zapewnienia odpowiedniej ich jakości
 • koordynuje realizację badań statystycznych w celu zapewnienia ich zgodności z wytycznymi i harmonogramami
 • rozpowszechnia informacje o zasobach informacyjnych statystyki publicznej w celu zapewnienia powszechnego dostępu do wyników badań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • ogólna wiedza z dziedziny ekonomii, rolnictwa
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • poszukiwanie informacji
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta / interesanta
APLIKUJ TERAZ