Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy statystyk


Urząd Statystyczny w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 113957

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, telefon). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • uczestniczy w opracowaniu zbiorczych informacji statystycznych w celu ich upowszechnienia
 • wspiera prace redakcyjne związane z opracowywaniem materiałów statystycznych w celu jednorodnego prezentowania danych
 • realizuje zadania w zakresie popularyzacji i promocji statystyki na terenie województwa opolskiego
 • prowadzi obsługę informacyjną odbiorców danych statystycznych w celu udostępniania danych będących w zasobach statystyki publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji danych statystycznych
 • rzetelność
 • dokładność
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ