Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy statystyk


Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Siedlce
Ogłoszenie o naborze Nr 126504

Warunki pracy


 • Praca biurowa
 • Użytkowanie sprzętu biurowego
 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie
 • Kontakty zewnętrzne z gospodarstwami domowymi/placówkami handlowymi w celu kontroli danych zebranych przez ankieterów statystycznych

 • Budynek Oddziału w Siedlcach posiada 3 kondygnacje nadziemne, połączone wspólną klatką schodową. Na korytarzowych ciągach komunikacyjnych występują szerokości zapewniające bezkolizyjne poruszanie się pieszych, posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności ruchowej. Niskie progi drzwiowe zamontowane są wyłącznie w drzwiach wejściowych, zamykanych elektronicznie oraz pokoju obsługi REGON. Na wyposażeniu budynku nie ma wind osobowych.


  Droga do budynku prowadzi od strony ulicy ul. Kazimierza Pułaskiego, przez bramę wjazdową Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przed wejściem znajdują się kilkustopniowe schody, a w budynku nie ma pochylni podjazdowej lub windy dla wózków inwalidzkich. Wejście wyposażone jest w podwójne drzwi, posiadające system automatycznego domykania - brak jest natomiast automatu otwierającego drzwi osobom z problemami samodzielności ruchowej


  Strefa obsługi klienta zewnętrznego znajduje się na parterze Oddziału. Po prawej stronie korytarza znajduje się pokój przyjmowania wniosków REGON, a na przeciwko pokoju usytuowane są stoły z krzesłami dla klientów zewnętrznych. Dostęp oraz wysokości blatów umożliwiają korzystanie do nich osobom z niepełnosprawnością ruchową.


  W dalszej części korytarza, po lewej stronie, znajduje się pomieszczenie obsługi administracyjno-kancelaryjnej, a na wprost wejścia do siedziby ulokowana jest sala szkoleniowa, oddzielona drzwiami z zamkiem sterowanym kasetą kodową, które dodatkowo wyposażone są w przywoławczy dzwonek elektryczny.


  Wszystkie drzwi do pokoi otwierane są ręcznie.


  Klienci zewnętrzni, których sprawy wymagają wejścia na wyższą kondygnację budynku, zgłaszają taką potrzebę w pokojach ogólnodostępnych, w celu uzyskania asysty pracownika Oddziału. W sytuacjach uniemożliwiających poruszanie się klienta po schodach, ze względów zdrowotnych, do klienta wychodzi kompetentny pracownik  (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).


  Budynek jest wyposażony w toalety umożliwiające korzystanie z nich osobom posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności ruchowej.


  Na podwórzu przed siedzibą Oddziału znajduje 1 kopertowe miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.


  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


  W budynku Oddziału nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Zakres zadań

 • Kontroluje logiczne i merytoryczne ankiety i materiały statystyczne wpływające do Urzędu
 • Wstępnie analizuje i kontroluje poprawność wyników badań statystycznych
 • Prowadzi bieżący instruktaż dla ankieterów statystycznych
 • Gromadzi i przetwarza dane pierwotne
 • Ocenia jakość wyników badań statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów i umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Współpraca
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych oprogramowań wspierających procesy realizacji badań statystycznych
APLIKUJ TERAZ