Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Statystyk


Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 78714

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego ( komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka).

 • Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.

 • Stanowisko znajduje się na 8 piętrze w siedzibie Urzędu. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.

Zakres zadań

 • uczestniczy w organizowaniu i realizowaniu badań statystycznych z zakresu transportu i łączności
 • pomaga w prowadzeniu prac metodologicznych z zakresu transportu i łączności
 • uczestniczy w analizie wyników prowadzonych badań oraz ocenia ich jakość
 • uczestniczy w przedstawianiu wyników i analiz statystycznych
 • uczestniczy we współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych w szczególności dot. transportu
 • Znajomość programów MS Word i MS Excel ( w szczególności podstawowe formuły matematyczne, logiczne, statystyczne i wyszukiwania oraz tworzenia tablic - sortowanie, filtrowanie, formatowanie i tworzenie wykresów)
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej i służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Ogólna wiedza z zakresu statystyki
 • Dokładność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
APLIKUJ TERAZ