Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Statystyk


Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 125175

Warunki pracy


 • Charakter pracy: w systemie ośmiogodzinnym, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Możliwe wyjazdy służbowe.
 • Stanowisko znajduje się na 8 piętrze w siedzibie Urzędu
 • Budynek -brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie parteru.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w organizowaniu i realizowaniu badań statystycznych z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego z zastosowaniem ustalonych procedur
 • Współuczestniczy w opracowywaniu rozwiązań metodologicznych, określaniu jednostek sprawozdawczych, opracowywaniu podstawowych zmiennych, definicji pojęć, projektowaniu wzorów formularzy, objaśnieniu do ich wypełniania oraz wzorów tablic kontrolnych, wynikowych i publikacyjnych wraz z założeniami
 • Współuczestniczy w analizie wyników prowadzonych badań oraz ocenia ich jakość
 • Współuczestniczy w udostępnianiu i upowszechnianiu wyników badań statystycznych, w opracowywaniu zbiorczych informacji informacji statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej
 • Ogólna wiedza z zakresu statystyki
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych i społecznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Średniozaawansowana znajomość programu Excel
 • Komunikatywność
 • Dokładność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ