Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Statystyk


Urząd Statystyczny w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 133067

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / budynek czterokondygnacyjny z windą / 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrolę merytoryczną i logiczno-rachunkową zarejestrowanych kwestionariuszy oraz wyjaśnia nieprawidłowości z ankieterami w celu uzyskania danych zgodnych z przyjętą metodologią badań
 • Gromadzi, przetwarza i analizuje dane statystyczne w celu ich opracowania
 • Wstępnie analizuje i kontroluje poprawność wyników badania statystycznego w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych
 • Realizuje dystrybucję kwestionariuszy oraz innych materiałów dotyczących badań ankietowych do ankieterów i respondentów w celu prawidłowej realizacji badań
 • Prowadzi kontrolę pracy terenowej ankieterów w celu zapewnienia prawidłowości wyników oraz zastępuje ankietera w terenie w przypadku nagłej nieobecności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe - poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Rzetelność
 • Znajomość MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Znajomość metodologii I organizacji badań
APLIKUJ TERAZ