Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Statystyk


Urząd Statystyczny w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 133564

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.


Pełne informacje na temat dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebmi znajdują się pod adresem: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-opolu/dostepnosc/

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę logiczną i merytoryczną ankiet, formularzy i innych materiałów pozyskanych przez ankieterów
 • Dokonuje wstępnej analizy i kontroli poprawności wyników badań statystycznych
 • Współpracuje z ankieterami w celu prawidłowej realizacji badań
 • Realizuje badania ankietowe z respondentami metodą wywiadów bezpośrednich oraz telefonicznych,
 • Uczestniczy w opracowaniu zbiorczych informacji statystycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office
 • Komunikatywność i rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Systematyczność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
APLIKUJ TERAZ