Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Stażysta w Oddziale Finansowym


Ogłoszenie numer: 7050207, z dnia 2022-06-14

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

ogłasza konkurs o sygnaturze Kd – 111-11/2022 na wolne

stanowisko stażysty w Oddziale Finansowym

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

Ilość wolnych miejsc – 1 (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa)

 

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Miodowa 21, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stażysta w Oddziale Finansowym

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Kd – 111-11/2022

 

Opis stanowiska

 • kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych,

 • księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych i innych,

 • analiza kont i rozliczanie sum do wyjaśnienia,

 • wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego

Wymagania

 • wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia o kierunku rachunkowość, ekonomia,

 • znajomość ustawy o rachunkowości,

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS - Office Word, Excel),

 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Mile widziane:

 • znajomość programu finansowo-księgowego SAP,

 • doświadczenie w księgowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu,
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje
 • oświadczenia:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie
 • Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń do pobrania w formie edytowalnej znajduje się na stronie internetowej Sądu: kliknij aby pobrać oświadczenia

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja);
 • możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi)
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport;
  • dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu Kd – 111-11/2022 należy składać w terminie od dnia 18 maja 2022 roku do dnia 20 czerwca 2022 roku osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. „Solidarności” 58, 00-240 Warszawa
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:
  • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

  • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera w tym szybkiego pisania oraz testu z wiedzy.

  • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 22 czerwca 2022 roku wraz z dokładną datą konkursu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ