Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca Dyrektor:

  Starszy audytor ds. zarządzania ryzykiem

  Departament Audytu Wewnętrznego

  Ekspert ds. monitorowania działalności i rentowności

  na czas określony Departament Produktów Bankowości Hipotecznej

  Ekspert ds. bankowości internetowej

  na czas nieokreślony Departament Usług Cyfrowych

  Młodszy menedżer ds. modelowania ryzyka i analiz

  Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i kontrolą procesów działań korporacyjnych oraz za dalszą ewolucję / usprawnienie / minimalizację ryzyka, dyktowanie kontaktu z menedżerami portfela biur handlowych, logistyką Prime Broker w przypadku procesu wydarzeń...

  Młodszy menedżer ds. modelowania ryzyka i analiz

  Opracowywanie, wdrażanie i przeprowadzanie weryfikacji prostych metodologii ilościowych w celu sporządzenia wstępnego oszacowania wpływu scenariuszy warunków skrajnych na kapitał UBS. Metodologie te mają na celu wspieranie i kierowanie opracowywaniem...

  Kierownik ds. warunków kontraktowych i roszczeń

  • Bieżące monitorowanie procesu realizacji projektu pod kątem możliwych zmian, odstępstw lub roszczeń • Analiza dokumentacji kontraktowej, sporządzanie kluczowych pism oraz ocena rozbieżności pomiędzy zobowiązaniami umownymi a wymaganiami klienta w...

Kwiatek do CV

Wymaganie które musi spełnić dyrektor banku są ogromne. Wiedza w zakresie produktów bankowych jest dla większości ludzi wyższym stopniem wtajemniczenia, ale dyrektor banku Zakopane posiada te wiedzę bez wątpienia. Kolejną ważną cechą dyrektora musi być umiejętność zarządzania ludźmi., jako zespołem.  Dobrze zarządzający zespołem szef, potrafi go zorientować na cel oraz dobrze zorganizować pracę. Dyrektor banku Zakopane posługuje się biegle programami MS Office oraz zna, a przynajmniej powinien, język angielski. Czy jest to potrzeba komunikowania się z personelem lub klientem? Nie do końca. Dyrektor poważnej placówki bankowej ma szanse na szkolenia czy zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności nie tylko w kraju. Szkoda by je było stracić tylko przez fakt zaistnienia bariery językowej. W zamian za pełne oddanie się pracy, dyspozycyjność i profesjonalizm. osoba na tym stanowisku otrzymuje umowę o pracę i atrakcyjnie wynagrodzenie. Dodatkowo, zdobycie doświadczenia w kierowaniu instytucją finansową bardzo ładnie komponuje się w CV, a to zyskuje znacznie w oczach przyszłych pracodawców po wpisaniu weń hasła ‘ ostatnio zajmowane stanowisko- dyrektor banku’.

« Previous post

Leave a Reply