Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Menedżer zespołu analiz i raportowania

Departament Kontrolingu Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw

Doradca firm

umowa na zastępstwo

Doradca firm

na czas określony

Doradca firm

na czas określony

Senior data engineer / Starszy specjalista ds. informacji ryzyka kredytowego

na czas określony Biuro Informacji Ryzyka Kredytowego

Staż w zespole zarządzania ryzykiem płynności

Departament Ryzyka Rynkowego

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

Doradca klienta indywidualnego

umowa na zastępstwo

Specjalista ds. obsługi bankowości międzynarodowej klientów kyc

Sprawdzenie czy profile klientów zostały wypełnione zgodnie z największą starannością, w oparciu o obowiązujące procedury z uwzględnieniem nadanej klientowi kategorii ryzyka, sprawdzanie dokumentów, analizując czy w poprawny sposób zostały...

Treasury Analyst

Job Tasks: Administration of global Bank accounts across multiple banking platforms, Bank mandates, KYC, and user setup and new account onboarding Manage global cash position reporting and analysis Posting of interest journals and reconciliation of three main cash...

Specjalista ds. Operacyjnych

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: wsparcie operacyjno-administracyjne dla klinik stomatologicznych ścisła współpraca z Kierownikami Regionalnymi uczestniczenie w spotkaniach zespołów, przygotowywanie notatek i podsumowań praca z danymi,...

Młodszy Specjalista ds. rozliczeń ubezpieczeń zagranicznych

UMOWA O PRACĘ: 5 000–6 000 zł brutto / mies. KONTRAKT: B2B 5 500–6 500 zł netto (+ VAT) / mies. Twój zakres obowiązków Rozliczanie wystawionych polis z Towarzystwami Ubezpieczeń na terenie Państw Europy Środkowo - Wschodniej Kontakt w języku...

Analityk finansowy

Twoje zadania: przygotowanie prognozy i kontrola realizacji przepływów pieniężnych, uczestnictwo w przygotowaniu budżetu rocznego, forecastu lub planu wieloletniego, przygotowywanie raportów i analiz zarządczych, optymalizacja procesów finansowo-operacyjnych,...

Księgowa

Twój zakres obowiązków: Kontrola poprawności dokumentów księgowych Kontrola zasad rozliczeń podróży służbowych Dekretowanie i księgowanie dokumentów zakupowych (magazynowych i kosztowych) Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami...

Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie...

Główny specjalista / Główna specjalistka ds. zamówień publicznych

Twój zakres obowiązków: Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznych regulacji Spółki; Udział w pracach komisji przetargowych (pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej);...

Kontroler finansowy (k/m)

Zakres obowiązków: Udział w procesie budżetowania wyników Bilans, RZiS, CF, w tym budżetowanie skonsolidowane wraz z bieżącym monitorowaniem odchyleń; Sporządzanie okresowych analiz i raportów dotyczących realizacji wyników na potrzeby Zarządu,...

Ekspert – Dostawy Inwestorskie i Eksploatacyjne

Zakres obowiązków uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej (w tym w roli Przewodniczącego) – dostawy kluczowych materiałów na cele inwestorskie (rury stalowe / łuki / armatura / kompensatory) formułowanie i weryfikacja warunków i wymagań dot. dostaw...

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. rozliczania przedsięwzięć

Wymiar etatu: 2 Oferujemy: Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach, Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach, Miłą atmosferę w pracy, Możliwość pracy...

Młodszy Specjalista ds. Umów

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Przygotowywanie niestandardowych dokumentów poprzez analizę wytycznych z działu sprzedaży, ocenę możliwości ich zastosowania oraz uzyskanie odpowiednich akceptacji. Wprowadzanie zmian do standardowej...