Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Główny specjalista

Warunki pracy brak Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy Zakres zadań Prowadzi obsługę płacową dla pracowników zatrudnionych w ministerstwie,...

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

Specjalista ds. kontrolingu

Twój zakres obowiązków Sporządzanie raportów i analiz finansowych wraz z ich interpretacją (przychody, struktura kosztów, odchylenia wyników w stosunku do prognoz); Analiza zapasów magazynowych; Sporządzanie raportu przychodów ze sprzedaży produktów,...

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

Doradca klienta indywidualnego

umowa na zastępstwo

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

Ekspert/ specjalista ds. raportowania i analiz

na czas nieokreślony Departament Finansowania Klienta Korporacyjnego

Doradca bankowości hipotecznej

na czas określony

Doradca bankowości hipotecznej

na czas określony Regionalny Oddział Detaliczny w Warszawie

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

Doradca klienta indywidualnego

umowa na zastępstwo

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

Specjalista ds. finansowych

prowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych, bieżący monitoring sytuacji rynkowej, potencjału gospodarczego ikonkurencji, negocjowanie z klientem warunków i cen produktów rynku finansowego, analizowanie potrzeb inwestycyjnychfirmy, oferowanie i sprzedaż...

Asystent / Asystentka ds. konkursów i przetargów

Do Twoich obowiązków należeć będzie: przygotowywanie dokumentacji do udziału w konkursach oraz przetargach monitorowanie rynku medycznego wyszukiwanie przetargów, przygotowywanie bliska współpraca z Przedstawicielami Medycznymi bliska współpraca z...

Menedżer ds. Klientów Mieszkalnictwa

Twój zakres obowiązków pozyskiwanie Klientów rozliczeniowych i kredytowych z segmentu Mieszkalnictwa (Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe) zarządzanie relacjami biznesowymi z dotychczasowymi i potencjalnymi Klientami oraz partnerami biznesowymi zapewnienie...

Analityk kredytowy (partner kredytowy)

Biuro Analiz Kredytowych Przemysłu i Technologii

Specjalista ds. Fakturowania

wystawianie faktur sprzedaży, not obciążeniowych, faktur korygujących, kompensat, not korygujących, prowadzenie rejestru kontrahentów, monitorowanie obiegu dokumentów, sporządzanie rejestrów i raportów, stały kontakt z działem sprzedaży i logistyki w...

Specjalista ds. rozrachunków z kontrahentami / AR Specialist

Główne zadania: Rozliczanie i alokacja przelewów bankowych; Kontrola należności, wysyłanie przypomnień oraz monitów do klientów i weryfikacja płatności; Aktywny kontakt z przedstawicielami Działu Sprzedaży odpowiadającymi za poszczególnych klientów w...

Kierownik ds. kontrolingu

Na powierzonym stanowisku Kierownik ds. kontrolingu będzie partnerem biznesowym dla zarządu spółki oraz kadry kierowniczej w tematach o charakterze kontrolingowym. Zakres odpowiedzialności: Analiza wyników finansowych firmy i wdrażanie rozwiązań...