Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie realizacja obowiązków wynikających z umów o administrowanie/zarządzanie wspólnotami w szczególności: Prowadzenie kompleksowej ewidencji rozliczeń wspólnot mieszkaniowych oraz okresów deweloperskich,...

Specjalista ds. Kontroli Formalnej

Twój zakres obowiązków: Kontrola formalna dokumentów księgowych pod kątem poprawności ich wystawienia i zgodności z przepisami o podatku VAT, Inicjowanie elektronicznego obiegu dowodów księgowych, Korygowanie błędów w dowodach księgowych, Kontrolę...

Analityk Biznesowy

Na co dzień będziesz zajmować się: Wsparciem obszaru raportowo analitycznego Departamentu Logistyki Automatyzacją raportowania oraz optymalizacją procesów dotyczących prac analitycznych Dept Logistyki Rozpoznawaniem potrzeb biznesowych w obszarze raportowym...

Starszy Specjalista w Wydziale Sprawozdawczości Finansowej

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: współudział w sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych współudział w sporządzaniu rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP współudział w...

Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa

Zakres obowiązków: Weryfikowanie dokumentów pod względem księgowym i merytorycznym Nadzór nad procesami księgowymi, aktualizacja procesów oraz wprowadzanie nowych rozwiązań usprawniających codzienną pracę Śledzenie aktualnych zmian podatkowych i...

Księgowa / Księgowy

samodzielne wykonywanie powierzonych zadań z zakresu księgowości: rejestracja i kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym, rachunkowym i podatkowym; księgowanie operacji gospodarczych krajowych i zagranicznych; księgowanie i rozliczanie...

Doradca - Pełnomocnik ds. leasingu

Twój zakres obowiązków sprzedaż usług leasingowych, zdobywanie nowych klientów; obsługa klientów oddziału; aktywne poszukiwanie nowych klientów; nawiązywanie relacji z producentami maszyn, urządzeń i taboru ciężkiego; pielęgnowanie nawiązanych...

Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. Procesów Windykacji Polubownej

Jesteśmy zorganizowani – prowadzimy Fundację, która wspiera dzieci w młodzież w nauce matematyki i gramy razem z WOŚP! Tworzymy know how – w 2020 przeprowadziliśmy 150 warsztatów i szkoleń na uczelniach, dzieląc się wiedzą i inspirując do innowacji....

Kontroler Finansowy ds. Wsparcia Biznesu

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: tworzenie cyklicznych raportów, analiz, prezentacji danych finansowych i operacyjnych dla portfela spółek, udział w strategicznych projektach biznesowych – wsparcie w zakresie finansów, ocena...

Specjalista ds. Windykacji

Twój zakres obowiązków: Stały kontakt z Najemcami i Managerami ds. Zarządzania Nieruchomościami w zakresie monitorowania należności; Informowanie o stanie należności oraz telefoniczna i mailowa windykacja należności; Wystawianie i wysyłanie wezwań do...

Team Leader (Fixed Assets)

The Leader will be responsible for direct leading of the assigned FA team in terms of work planning and organization, motivation, monitoring, act as subject matter expert for own area of responsibility, provides guidance and coaching to the team members, drive...

Inspektor Działu Prawno-Organizacyjnego

Twój zakres obowiązków: Udział w procesie związanym z obsługą organów Banku. Udział w procesie związanym z realizacją obowiązków Banku wynikających z przepisów prawa, a dotyczących egzekucji wierzytelności. Udział w procesie związanym z realizacją...

Specjalista ds. Kontrolingu Finansowego

Zakres obowiązków analiza obecnych standardów raportowania i proponowanie nowych rozwiązań uwzględniających potrzeby biznesu, udział w budżetowaniu oraz w raportowaniu zarządczym Grupy Kapitałowej, aktywny udział w budowaniu, wdrażaniu i rozwoju...

Księgowa / Księgowy

Twoje przyszłe zadania: weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących realizowanych kontraktów, analiza warunków finansowych w umowach z kontrahentami i kontrola rozliczeń, współtworzenie...

Zastępca Głównej Księgowej / Zastępca Głównego Księgowego

Twój zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej księgowości Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przeprowadzanie kalkulacji, sporządzanie deklaracji podatkowych...

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Warce

Doradca firm

na czas określony PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Dąbrowie Górniczej

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

Ekspert/specjalista ds. projektów innowacyjnych

okres próbny

Doradca klienta indywidualnego

na czas nieokreślony