Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca Dyrektor:

  Menedżer Podatkowy ds. systemów IT

  Praca Zdalna Rola wdrażanie i wsparcie aplikacji raportowych aktywne promowanie, sprzedaż i oferowanie usług zespołu w ramach zapytań klientów współpraca z klientem w obszarze identyfikacji wymagań biznesowych aktywny udział w zapewnieniu odpowiedniej...

  Pracownik w Wydziale Analiz Nadzorczych

  Do głównych zadań pracownika należeć będzie: analizowanie funkcjonowania systemów stanowiących infrastrukturę potransakcyjną rynku kapitałowego (m.in. systemów rozliczeń i systemów rozrachunku papierów wartościowych), w tym przede wszystkim bieżące...

  Starszy audytor ds. zarządzania ryzykiem

  Departament Audytu Wewnętrznego

  Ekspert ds. monitorowania działalności i rentowności

  na czas określony Departament Produktów Bankowości Hipotecznej

  Ekspert ds. bankowości internetowej

  na czas nieokreślony Departament Usług Cyfrowych

  Młodszy menedżer ds. modelowania ryzyka i analiz

  Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i kontrolą procesów działań korporacyjnych oraz za dalszą ewolucję / usprawnienie / minimalizację ryzyka, dyktowanie kontaktu z menedżerami portfela biur handlowych, logistyką Prime Broker w przypadku procesu wydarzeń...

Słona posada…

Stanowiska pracy, wymagające odpowiedzialności, za podejmowane decyzje, zawsze są dobrze wynagradzane. Nie inaczej jest, kiedy dyrektor banku Szczecin odbiera swoje wynagrodzenie. Wielu może sądzić, że jest to praca przyjemna i niezbyt trudna, dlaczego? Bo, w odróżnieniu od innych, wysokich stanowisk managerskich, w dużych korporacjach, na przykład, gdzie występuje często mnogość produktów i mocno zróżnicowana załoga, przedmiotem pracy w banku jest tylko jeden produkt- pieniądz. Niestety, nic bardziej mylnego. Inni, z kolei wiedzą tylko tyle, że dyrektor banku Szczecin to osoba, która siedzi przed komputerem, w swoim gabinecie, i pełni, głównie, funkcje reprezentacyjne. Prawda jest, naturalnie, zgoła odmienna. Zakres obowiązków jest ogromny, a wiedza dodatkowa obejmuje wiele aspektów związanych z trendami bankowości regionalnej czy wręcz światowej. Wykształcenie wyższe, szczególnie ekonomiczne, jest rzeczą oczywistą, tak samo jak biegła znajomość obsługi komputera i programów bankowych. Dyrektor banku Szczecin powinien także władać, przynajmniej, jednym językiem obcym, szczególnie dlatego, że kieruje bankiem w strefie nadgranicznej.

« Previous post

Leave a Reply